Kungliga Operans solister är en viktig del av den starka och

dynamiska svenska nationalscenen. Vi anses tillhöra

den absoluta sångareliten

i vårt land.

 

Vi engagerar oss i hela människan

och anser att musiken har sitt egenvärde

med starkt läkande effekter.

 

Vi vill vara med i ett ständigt

förändringsarbete för att uppnå den ryktbarhet som

Kungliga Operan hade under ”guldåldern” mellan 40- till 70-talen

då solistensemblen faktiskt uppgick till över 50 fast anställda.

 

Vi ser framför oss en framtida Stockholmsopera med ett

rikhaltigt internationellt samarbete,

där Kungliga Operan och dess fasta ensemble

utgör en viktig kugge i det nordeuropeiska musiklivet.

 

Vi vill också engagera oss i operans utveckling i hela landet

och jobba för att många fler sångare skall få växa i

en kreativ, öppen och trygg atmosfär!

 

Vi vill givetvis engagera oss i det samhälle

vi lever och verkar i!