Interna möten med Birgitta sista onsdagen i var månad:

28/8, 25/9, 30/10, 27/11, 29/1, 26/2, 26/3, 30/4, 28/5

 

Solistklubben: 14:30-15:00

Solistråd:         15:00-16:00

Solistklubb:     16:00-16:30

Samkväm:       16:30

Firar extra:     16:30 (30/10) (Klas, Sara, Gunnar)

 

 

Framtidsdag: 8 september kl. 14-17:30