Conny Thimander går för närvarande Masterprogrammet vid Operahögskolan i Stockholm. Bland roller kan nämnas Tamino i Trollflöjten vid Piccolo regio, Turinoperan, Pastore i L’Orfeo vid Drottningholms slottsteater, Simon i Trollguld (Lissmyr) vid Malmö opera, Hoichi i Den öronlöse sångaren (Edander) vid Wermland opera, Ko-Ko i Glada änkan respektive Den tjocke polismannen i Silversjön (Weill) vid Folkoperan. Conny är också en flitigt anlitad solist i konsertsammanhang